Pomogli su

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Udruga za promicanje inkluzije
Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju
Fond za otvoreno društvo
Fond za socijalne inovacije
Gradski sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu
Gradski centar za socijalni rad
Skupština grada Beograda
Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije
NVO "Kec"
Društvu za brigu o MNRO - Novi Beograd
Hrišćanska humanitarna organizacija "HLEB ŽIVOTA"
NLB Banka Beograd
UniCredit Grupa
Fondacija UniCreditGrupe - Unidea
Fondacija Solidarnosti Srbije
Crveni Krst Stari Grad
MNRO Savski Venac
Sportski Centar "Banjica"
Fondacija NJKV Princeze Katarine
Savez za sport i rekreaciju invalida Beograda
McDonald's restorani
Gradsko zelenilo d.o.o.
Jevrejska Opština
Stolarska radnja"Renesansa"
Rotari Klub
International Inner Wheel Club
Save the Children
Internacionalni klub žena
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju "Gvozden Jovančićevič" - Veliki Popovac
Galenika a.d.

PGP RTS Srbije
Malac d.o.o.
Čigoja - štamparija
Caligraf Soft
Alta Nova
Dečje srce
People in need - Infocentar "Na dobrom putu"
Pozorište lutaka "Pinokio"
REX bioskop
Jugokoncert
Sava Centar
Pozorište na Terazijama
NVO "Veliki mali"
EXPAT Fund
CET
Bogdanka Polovina
Nataša Jovanović
Aralica Vesna
Jasna Ignjatović
Bujić Predrag
I mnoge osobe velikog srca...

 

 

 

Kalendar događaja

« < July 2020 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Prognoza

Bioprognoza

UV index zračenja

Izveštaj o statusu aeroalergenih biljaka u Srbiji:

 

Anketa meseca

init
busyLoading Poll...

Preuzmite najnovije

 

Get Adobe Reader

Get Adobe Flash Playerjun05 Pravna zaštita osoba sa DS

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta Preporuci

Indeks članka
Pravna zaštita osoba sa DS
Konvencija o pravima deteta
Član 1
Član 2
Član 3
Član 4
Član 5
Član 6
Član 7
Član 8
Član 9
Član 10
Član 11
Član 12
Član 13
Član 14
Član 15
Član 16
Član 17
Član 18
Član 19
Član 20
Član 21
Član 22
Član 23
Pravna zaštita – nacionalno zakonodavstvo
Umesto rezimea
Sve strane

 

Umesto rezimea Konvencije o pravima deteta...

1. prava na odgovarajucu brigu i staranje od strane drzave (cl.4, 6, 8, 11, 18, 23, 24, 26, 27, 39, 40)
2. licna prava (cl. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 28, 29, 30, 31)
3. prava na zastitu (cl. 19, 20, 22, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)
- Konvencija u clanu 5 istice prava i odgovornost roditelja, odnosno prosirene porodice, da usmeravaju i savetuju dete u vezi njegovih prava, shodno njegovim razvojnim mogucnostima

I) Definicija deteta

 • Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (čl. 36)
 • Ustav RS (čl. 42, st 1)
 • Zakon o braku i porodičnim odnosima (čl. 15, st. 1 i 2; čl. 42, st. 1; čl. 49, st.2; čl. 93; čl. 95; čl. 122, st. 1 i 2; čl. 156, st. 3; čl. 173; čl. 340; čl. 341, st. 2; čl.397, st. 2; čl. 399, st.3)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS (čl. 10)
 • Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi RS (čl. 2)
 • Zakon o osnovnoj školi (član 44, st. 1 i 2; čl. 62, st. 1)
 • Zakon o osnovama radnih odnosa (član 7, st. 2; čl. 35; čl. 41)
 • Zakon o radu (čl. 13, st. 1 i 3; čl. 35; čl. 67)
 • Osnovni krivični zakon (čl. 72; čl. 73)
 • Krivični zakon RS (čl. 115; čl. 132)
 • Zakonik o krivičnom postupku (čl. 65, st. 2; čl. 486; čl. 487
 • Zakon o vojsci Jugoslavije (čl. 288-291)
 • Zakon o parničnom postupku (čl. 55, st. 2; čl. 79, st. 3
 • Zakon o jugoslovenskom državljanstvu (čl. 8 - 21)
 • Zakon o nasleđivanju (čl. 79)
 • Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana Republike Srbije(čl. 27)
 • Zakon o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političkeorganizacije koje se osnivaju za teritoriju SRJ (čl. 9)
 • Zakon o radiodifuziji (čl. 19)
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (čl. 86; čl. 87; čl. 90)

II) Nediskriminacija

Zabrana diskriminacije stavljena je na sam početak Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama, najvišem aktu o ljudskim pravima Srbije i Crne Gore. Formulacija iz relevantnog člana (3) je sasvim zadovoljavajuća: “Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu, pa i na osnovu...” Kod navođenja posebnih osnova nema uzrasta, što bi bilo potrebno, ali se taj nedostatak može prebroditi podvođenjem pod opštu zabranu po “bilo kom osnovu”. Na nivou Srbije, u Ustavu te republike, nema odredbe o jednakosti svih pred zakonom, što je veliki nedostatak. U tom aktu se govori samo o “građanima” a diskriminacija je zabranjena samo kada potiče od državnih i drugih organa. Dakle, po Ustavu Srbije, država nema obavezu da sprečava diskriminaciju onda kada se kao njeni nosioci pojavljuju drugi društveni subjekti. Posebno zabrinjava što se kao osnov za diskriminaciju ne navodi ona koja nastaje po osnovu smetnji u razvoju. U Krivičnom zakonu Republike Srbije diskriminacija je proglašena za krivično delo ali u relevantnoj odredbi čl. 60. tog Zakona, kao osnove za diskriminaciju navodi samo ograničeni broj dela.

 • Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (čl. 2, st. 1;čl. 3, st. 3; čl. 25 st. 2; čl. 30; čl.32, st. 4)
 • Ustav RS (čl. 13; čl. 29, st. 4; čl. 46, stav 5)
 • Zakon o kretanju i boravku stranaca SRJ (čl. 52; čl. 55)
 • Zakona o izbeglicama RS (čl. 2)
 • Osnovni krivični zakon (čl. 134, st 1)
 • Krivični zakon RS ( čl. 60; čl. 61
 • Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (čl. 3 )
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (čl. 46, st.1 i 2; čl. 95, st.1,tač. 4)
 • Zakon o javnom informisanju (čl. 38; čl. 39)
 • Zakon o radiodifuziji (čl. 78, st. 1, tač. 2)

III ) Opstanak i razvoj

 • Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (čl. 11, st. 1)
 • Ustav RS (čl. 14, st. 1)
 • Krivični zakon RS (čl. 50; čl. 51; čl. 122 - 125; čl. 129 - 131; čl. čl.133)
 • Zakon o matičnim knjigama RS (čl. 27)
 • Zakon o braku i porodičnim odnosima (čl. 3)

IV) Najbolji interesi deteta

 • Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (čl.39, st. 1;čl. 45, st. 2)
 • Ustav RS (čl. 28, st. 1; čl. 29, st. 1; čl. 30, st. 2; čl. 38, st. 3; čl. 39, st. 2)
 • Zakon o braku i porodičnim odnosima ( čl. 7, st. 3; čl. 13, st. 1; čl. 133, st. 1;čl. 134; čl. 135; čl.136; čl. 137; čl. 139, st. 1; čl. 148; čl. 149; čl. 152; čl. 177; čl.197; čl. 202; čl. 211, st. 1; čl. 219; čl. 250, st. 1; čl. 353; čl. 355; čl. 372, čl. 373;čl. 375; čl. 377; čl. 391)
 • Zakonik o krivičnom postupku (čl. 466; čl. 473; čl. 494, st. 1; čl. 474)
 • Zakon o javnom informisanju (čl. 41; čl.42)
 • Zakon o radiodifuziji (čl. 8, st.2, tač. 1; čl. 19; čl. 104, st. 2; 104, stav 3; čl. 113)

 *Molimo Vas da ukoliko uočite netačnosti javite kako bi smo ih ispravil.Vrh stranice/Top


Blic vesti

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - API Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku Republike Srbije,  Gradom Beogradom i Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, organizovati međunarodnu konferenciju pod nazivom  ''Stanovanje uz podršku i druge usluge socijalne podrške osobama sa invaliditetom  - u susret novom Zakonu o socijalnoj zaštiti Srbije''.

Konferencija će se održati u Beogradu, 29.03.2010. godine, s početkom u 09.00 sati.


 

Remository multi-purpose moduleAnketa sajta

Da li Vam je pristupačan naš websajt?
Rezultati

Mejling lista

Za roditelje


Receive HTML?

Home
. Mapa sajta . Statistike sajta . Polazna . Kontakt .
Vrh strane / Top

 

Sve objavljene medicinske informacije su smatrane opštim i napisane su u edukativne svrhe. Nikako se ne mogu koristiti kao zamena za individualni
lekarski savet. Ukoliko smatrate da je Vašem detetu potrebna medicinska pomoć, molimo Vas da se obratite svom lekaru i psihologu. Molimo Vas da pročitate i uslove korišćenja našeg websajta.
Društvo za pomoć osobama sa Down (Daun) sindromom dozvoljava korišćenje originalnog, neizmenjenog sadržaja informacija u prezentaciji. Molimo Vas da pri navodenju informacija naznacite “Preuzeto sa prezentacije na adresi www.DownSindrom.org” kao i da pridodate link na našu prezentaciju.

Ključne reči: Daun sindrom, Daunovim sindromom, Down Syndrome, Syndrome Down, Sy.Down, Down sindrom, Downovim sindromom, deinstitucionalizacija, prevencija institucionalizacije, zaštita, savetovanje, savetovalište, kariotip, genetika, rana intervencija, pomoć, zbrinjavanje, saradnja, partneri, 

Copyright ® 2005-2009 DownSindrom.org

 

Creative Commons License