Pomogli su

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Udruga za promicanje inkluzije
Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju
Fond za otvoreno društvo
Fond za socijalne inovacije
Gradski sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu
Gradski centar za socijalni rad
Skupština grada Beograda
Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije
NVO "Kec"
Društvu za brigu o MNRO - Novi Beograd
Hrišćanska humanitarna organizacija "HLEB ŽIVOTA"
NLB Banka Beograd
UniCredit Grupa
Fondacija UniCreditGrupe - Unidea
Fondacija Solidarnosti Srbije
Crveni Krst Stari Grad
MNRO Savski Venac
Sportski Centar "Banjica"
Fondacija NJKV Princeze Katarine
Savez za sport i rekreaciju invalida Beograda
McDonald's restorani
Gradsko zelenilo d.o.o.
Jevrejska Opština
Stolarska radnja"Renesansa"
Rotari Klub
International Inner Wheel Club
Save the Children
Internacionalni klub žena
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju "Gvozden Jovančićevič" - Veliki Popovac
Galenika a.d.

PGP RTS Srbije
Malac d.o.o.
Čigoja - štamparija
Caligraf Soft
Alta Nova
Dečje srce
People in need - Infocentar "Na dobrom putu"
Pozorište lutaka "Pinokio"
REX bioskop
Jugokoncert
Sava Centar
Pozorište na Terazijama
NVO "Veliki mali"
EXPAT Fund
CET
Bogdanka Polovina
Nataša Jovanović
Aralica Vesna
Jasna Ignjatović
Bujić Predrag
I mnoge osobe velikog srca...

 

 

 

Kalendar događaja

« < May 2024 > »
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Prognoza

Bioprognoza

UV index zračenja

Izveštaj o statusu aeroalergenih biljaka u Srbiji:

 

Anketa meseca

init
busyLoading Poll...
 

Get Adobe Reader

Get Adobe Flash PlayerJun04 Aktivnosti DSAS

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail Preporuci

Aktivnosti u Društvu za pomoć osobama sa Down sindromom Srbije organizujemo kako samostalno tako i u saradnji sa drugim partnerskim organizacijama. Nakon reorganizacije Društva, u jednom manjem obimu promenile su se i aktivnosti društva.

Uopšteno, Društvo za pomoć osobama sa Down sindromom Srbije se bavi svim pitanjima i konkretnim aktivnostima osoba sa Down sindromom i njihovih porodica na nacionalnom nivou, dok se aktivnosti sa članovima u okviru naprimer radionica, lokalnih savetovališta, radioničarske aktivnosti, izleti i druge redovne aktivnosti predviđene planom i programom, obavljaju u lokalnim organizacijama. Zavisno od aktuelnih raspisanih konkursa od strane Ministarstava apliciraju se projekti. Tako da se neke od aktivnosti sprovode kroz projekte, a druge kao redovne aktivnosti u Društvu, odnosno lokalnim organizacijama.

Osnovne aktivnosti našeg Društva su:

 • sprovođenje na delu ljudska i prava osoba sa intelektualnim teškoćama, Down sindromom, svih uzrasnih grupa u skladu sa Konvencijom o pravima deteta, koju je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija usvojila u novembru 1989. godine
 • saradnja i učešće u zajedničkim aktivnostima sa institucijama, organizacijama i nevladinim sektorom sa ciljem rešavanja problema osoba sa Down sindromom i njihovih porodica (uvođenje novih, dopune i izmene postojećih sistemskih rešenja, otvaranje i sprovođenje specifičnih projekata iz oblasti socijalne zaštite
 • sprovođenje aktivnosti koje će doprineti boljem položaju osoba sa Down sindromom u Srbiji kroz saradnju sa Evropskom koalicijom za život u zajednici ECCL i Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije čiji smo redovni članovi
 • informisanje i edukacija zainteresovanih roditelja i stručnjaka putem predavanja, izdanja, prezentacija, učešće na stručnim manifestacijama ...
 • pokretanje aktivnosti i inicijativa koje će skrenuti pažnju na potrebe i problema populacije
 • organizacija i briga o zadužbinama građana koje koriste osobe sa Down sindromom
 • osamostaljivanje i život grupa ljudi u zajednicama stanovanja uz podršku, rad u radionicama, sport i druge praktične aktivnosti, čiji evaluirani rezultati i zaključci treba da doprinesu uvođenju novih rešenja sa osobama sa Down sindromom i ostalih OSIT.
 • pozitivna promocija osoba sa Down sindromom u Republici Srbiji
 • pruža organizovanu pomoć i zaštitu interesa ljudi sa Down sindromom svih uzrasnih grupa u Srbiji, pri tome uvažavajući osobenosti svakog pojedinca
 • pomaže porodicama u stvaranju posebnih uslova za stalnu negu, zaštitu i pomoć, pri tome uvažavajući njihove osobenosti
 • radno angažovanje osoba sa DS u saradnji sa partnerima
 • proučava, usavršava i uvodi optimalne uslove rehabilitacije i socijalne zaštite
 • sakuplja, analizira i predstavlja najnovija saznanja i iskustva drugih u tretmanu
 • doprinosi boljem informisanju budućih majki o mogućim rizicima i ranoj prevenciji
 • doprinosi boljem informisanju roditelja i stručnjaka o osobama sa Down sindromom
 • vodi evidenciju i brine o osobama sa DS koji su ostali bez roditeljskog staranja
 • organizuje predavanja, seminare i druga okupljanja u svrhu razmene iskustava i informisanja roditelja, stručnjaka i drugih zainteresovanih iz oblasti koje se odnose na život, zdravlje i rad osoba sa Down sindromom Srbije
 • projektovanje i izgradnja Centra za trajni i dnevni boravak osoba sa DS
 • informisanje javnosti putem javnih glasila i našeg časopisa

U periodu od 2006.godine do kraja 2008. godine kontinualno je unapređivana organizacija i rad društva a organizacija proširivana. U skladu sa tim su se menjale i neke od aktivnosti društva.

Društvo sprovodi aktivnosti kroz:

 • komunikaciju - rad i informisanje sa grupama roditelja i osobama sa DS, organizacija ili institucija kao i  pojedincima i to kroz savetodavni rad, predavanja, tribine, okrugle stolove
 • komunikaciju putem medija i to kroz informisanje javnosti o radu ,objavljuvajem članaka u medijima

U zavisnosti od teme i namene aktivnosti Društvo za pomoć osobama sa DOwn sindromom učestvuje na konkursima za dodeljivanje sredstava p oprojektima. Neki od projekata se realizuju na nivou Društva kao saveza , a neki se realizuju u lokalnim organizacijama.

Od 2009.godine dogovoreno je da se redovne aktivnosti sa članovima realizuju isključivo na nivou lokalnih organizacija jer su iste dovoljno ojačale za samostalni nastavak rada. Gde je to potrebno stručnjaci različitih profila iz Društa daju pomoć i podršku lokalnim organizacijama.

 

Vrh stranice/Top


Blic vesti

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - API Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku Republike Srbije,  Gradom Beogradom i Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, organizovati međunarodnu konferenciju pod nazivom  ''Stanovanje uz podršku i druge usluge socijalne podrške osobama sa invaliditetom  - u susret novom Zakonu o socijalnoj zaštiti Srbije''.

Konferencija će se održati u Beogradu, 29.03.2010. godine, s početkom u 09.00 sati.


 

Remository multi-purpose moduleAnketa sajta

Da li Vam je pristupačan naš websajt?
Results

Mejling lista

Za roditelje


Receive HTML?

Home Aktivnosti
. Mapa sajta . Statistike sajta . Polazna . Kontakt .
Vrh strane / Top

 

Sve objavljene medicinske informacije su smatrane opštim i napisane su u edukativne svrhe. Nikako se ne mogu koristiti kao zamena za individualni
lekarski savet. Ukoliko smatrate da je Vašem detetu potrebna medicinska pomoć, molimo Vas da se obratite svom lekaru i psihologu. Molimo Vas da pročitate i uslove korišćenja našeg websajta.
Društvo za pomoć osobama sa Down (Daun) sindromom dozvoljava korišćenje originalnog, neizmenjenog sadržaja informacija u prezentaciji. Molimo Vas da pri navodenju informacija naznacite “Preuzeto sa prezentacije na adresi www.DownSindrom.org” kao i da pridodate link na našu prezentaciju.

Ključne reči: Daun sindrom, Daunovim sindromom, Down Syndrome, Syndrome Down, Sy.Down, Down sindrom, Downovim sindromom, deinstitucionalizacija, prevencija institucionalizacije, zaštita, savetovanje, savetovalište, kariotip, genetika, rana intervencija, pomoć, zbrinjavanje, saradnja, partneri, 

Copyright ® 2005-2009 DownSindrom.org

 

Creative Commons License