Pomogli su

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Udruga za promicanje inkluzije
Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju
Fond za otvoreno društvo
Fond za socijalne inovacije
Gradski sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu
Gradski centar za socijalni rad
Skupština grada Beograda
Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije
NVO "Kec"
Društvu za brigu o MNRO - Novi Beograd
Hrišćanska humanitarna organizacija "HLEB ŽIVOTA"
NLB Banka Beograd
UniCredit Grupa
Fondacija UniCreditGrupe - Unidea
Fondacija Solidarnosti Srbije
Crveni Krst Stari Grad
MNRO Savski Venac
Sportski Centar "Banjica"
Fondacija NJKV Princeze Katarine
Savez za sport i rekreaciju invalida Beograda
McDonald's restorani
Gradsko zelenilo d.o.o.
Jevrejska Opština
Stolarska radnja"Renesansa"
Rotari Klub
International Inner Wheel Club
Save the Children
Internacionalni klub žena
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju "Gvozden Jovančićevič" - Veliki Popovac
Galenika a.d.

PGP RTS Srbije
Malac d.o.o.
Čigoja - štamparija
Caligraf Soft
Alta Nova
Dečje srce
People in need - Infocentar "Na dobrom putu"
Pozorište lutaka "Pinokio"
REX bioskop
Jugokoncert
Sava Centar
Pozorište na Terazijama
NVO "Veliki mali"
EXPAT Fund
CET
Bogdanka Polovina
Nataša Jovanović
Aralica Vesna
Jasna Ignjatović
Bujić Predrag
I mnoge osobe velikog srca...

 

 

 

Kalendar događaja

« < May 2018 > »
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Prognoza

Bioprognoza

UV index zračenja

Izveštaj o statusu aeroalergenih biljaka u Srbiji:

 

Anketa meseca

init
busyLoading Poll...

Preuzmite najnovije

 

Get Adobe Reader

Get Adobe Flash Player

Favourites Kreirati PDF Email Odštampati

Dokumentacija potrebna za prevremenu kategorizaciju

Autor:
Administrator
Datum unosa:
petak, 05 jun 2009
Poslednja izmena:
nikada
Pregleda:
12206
Ocenjivanje:
 
Glasajte za ovaj tekst:
Odlično - Loše
favoured:
0 Omiljeni

Odgovor

Ukoliko Vam nije ponuđeno zatražite insistirajte uput za prevremenu kategorizaciju svoga deteta jer jedino sa njom i zakonskim rešenjem koje sledi kategorizaciju možete ostvariti olakšice za Infostan , struju, tuđu negu i pomoć, produženo porodiljsko odsusvo tj . odsustvo radi tuđe nege i pomoći,... Redovna kategorizacija dece sa posebnim potrebama se vrši radi odlučivanja u koji vid obrazovanja će dete biti uključeno "običnu" ili "specijalnu" školu.

Pored osnovnih podataka navodi se :

 • zdravstvena anamneza i socijalni status deteta
 • kategorija i stepen ometenosti - ...na osnovu člana 71 Zakona o radu ("Sl.glasnik" br 70/01) člana 9 Pravilnika o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta (Sl.glasnik br. 01/02). komisija za ocenu psihofizičke ometenosti deteta donela je mišljenje da stepen ometenosti deteta dozvoljava roditelju ostvarivanje prava po čl.8
 • predložene mere - Lečenje, rehailitacija i sprovođenje programa stimulacije psihomotornih funkcija u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama
 • Socijalna zaštita - da ostvari prava iz socijalne zaštite
 • Posebne napomene - Posebna nega deteta do navršene 5. godine života
 • Nalaz, ocena i mišljenje komisije - Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (Dr Aleksandra Kostića 9 - Prvostepeni organ veštačenja

Pored osnovnih podataka navodi se :

 • socijalna, radna i zdravstvena anamneza deteta (...dete rođeno sa Down sindromom...)
 • fizikalni nalaz (...hod nije moguć bez prisustva druge osobe, psihočki sniženih intelektualnih mogućnosti...)
 • iscrpna dijagnoza (višestruka ometenost u razvoju, Syndroma L-Down,...)
 • ocena potrebe za pomoć i negu - Postoji potreba za tuđom negom i pomoći, jer su ispunjeni uslovi iz čl. 37 Zakona PIO, od dana ... zbog bolesti trajno.
 • Po starom načinu kategorisanja dece ometene u razvoju izdavana su Rešenja Odeljenja za finansije, privredu i društvene delatnosti opštine prebivališta.  
  • Višestruka ometenost se utvrđivala po Odluci o kriterijumima i načinu rada Komisija za pregled dece ometene u razvoju (SL. glasnik RS" br. 50/92), na osnovu čl. 6 Odluke o kriterijumima za razvrstavanje dece ometene u razvoju "Sl. glasnik SRS"br.16/86 i odobrava se tuđa nega i pomoć, posebna nega deteta do 5.godine života i sva ostala prava iz socijalne zaštite.
  • No, imamo informacije da su deca sa DS različito kategorisana od strane različitih institucija. Pri centrima za socijalni rad možete se obratiti pravnoj službi za besplatni pravni savet, u svojoj lokalnoj sredini. Naše društvo čini aktivnosti kako bi sva deca sa DS dobila jednaki status, nažalost ovaj proces je dugotrajan, a sadašnja zakonska regulativa ne definiše ovu problematiku dovoljno detaljno.
 • potvrdu da dete koristi usluge predškolske ustanove - razvojne grupe
 • Rešenje kojim su roditelji oslobođeni plaćanja troškova boravka u predškolskoj ustanovi (Sekretarijat za socijalno)
 • Rešenje kojim se priznaje pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć od strane Gradskog centra za socijalni rad na opštini prebivališta. Ovim rešenjem se utvrđuje i visina pomoći od 13% prosečne zarade i usklađuje se svakoga meseca.

 • ukoliko ste zaposleni kod Vojske RS trebalo bi da izađete i na Višu vojnolekarsku komisiju VVLK radi sticanja povlastica pri rešavanju stambenog pitanja (uput od lekara razvojnog savetovališta za lekara u Vašoj jedinici, lekar iz Vaše jedinice upućuje Vas na VVLK) - (...smatra se da dete____ imalac nalaza, ocene i mišljenja VVLK ima trajnu tešku bolest u smislu čl. 15 tačka 1 Pravilnika SVL br. 20/02 u smislu rešavanja stambenog pitanja.
Prema podacima iz 2002.god pripadnici VSG dobijaju 50 poena pri bodovanju zdravstvenog stanja članova porodice za dete sa Down sindromom.
 
(*Molimo Vas da nam pošaljete novije informacije i Vaša iskustva)

Kategorija


Blic vesti

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - API Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku Republike Srbije,  Gradom Beogradom i Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, organizovati međunarodnu konferenciju pod nazivom  ''Stanovanje uz podršku i druge usluge socijalne podrške osobama sa invaliditetom  - u susret novom Zakonu o socijalnoj zaštiti Srbije''.

Konferencija će se održati u Beogradu, 29.03.2010. godine, s početkom u 09.00 sati.


 

Remository multi-purpose moduleAnketa sajta

Da li Vam je pristupačan naš websajt?
Rezultati

Mejling lista

Za roditelje


Receive HTML?

Home Pitanja i odgovori ... o dokumentaciji Dokumentacija potrebna za prevremenu kategorizaciju
. Mapa sajta . Statistike sajta . Polazna . Kontakt .
Vrh strane / Top

 

Sve objavljene medicinske informacije su smatrane opštim i napisane su u edukativne svrhe. Nikako se ne mogu koristiti kao zamena za individualni
lekarski savet. Ukoliko smatrate da je Vašem detetu potrebna medicinska pomoć, molimo Vas da se obratite svom lekaru i psihologu. Molimo Vas da pročitate i uslove korišćenja našeg websajta.
Društvo za pomoć osobama sa Down (Daun) sindromom dozvoljava korišćenje originalnog, neizmenjenog sadržaja informacija u prezentaciji. Molimo Vas da pri navodenju informacija naznacite “Preuzeto sa prezentacije na adresi www.DownSindrom.org” kao i da pridodate link na našu prezentaciju.

Ključne reči: Daun sindrom, Daunovim sindromom, Down Syndrome, Syndrome Down, Sy.Down, Down sindrom, Downovim sindromom, deinstitucionalizacija, prevencija institucionalizacije, zaštita, savetovanje, savetovalište, kariotip, genetika, rana intervencija, pomoć, zbrinjavanje, saradnja, partneri, 

Copyright ® 2005-2009 DownSindrom.org

 

Creative Commons License