Jun02 Izbor rukovodstva 24.02.2007

Written by Administrator Monday, 28 September 2020 05:56

Print Preporuci

Na godišnjoj Skupštini društva održanoj 24.02.2007 izabrani su novi
ČLANOVI RUKOVODSTVA
:

Predsednik Skupštine Društva:
  Darinka Rikanović, pravnik
 
Članovi Upravnog odbora:
Predsednik: Suzana Linić, maš. ing.
Zamenik: mr Jadranka Novak, psiholog
Članovi: dr Dragan Lukić, defektolog
  dr Snežana Branković, neuropsihijatar
  dr Dušanka Lukić - Havelka, sociolog
  Branislava Golubović, filolog
  Mira Kostić, pravnik
 
Članovi Nadzornog odbora:
Predsednik: Jadranka Bajčetić, farmaceut
Članovi: Ružica Dašić, ekonomista
  Bosiljka Jovanović
Članovi Stručnog saveta:
Predsednik: dr Snežana Branković, neuropsihijatar
Članovi: prof. dr. Aleksandar Ćordić, defektolog
  dr Dobrila Muanović, specijalista razvojne pedijatrije
  Mr. Jadranka Novak, psiholog
  Slavka Lakićević, pravnik
  dr Branka Mikić
  mr Jasmina Vuksanović, defektolog
 

dr Nenad Glumbić, defektolog

  Boško Antonijević
Po projektima dr Mila Selaković, neuropsihijatar
  dr Ljiljana Lazić, neuropsihijatar
  mr Ana Kotevska, muzikolog
  Duška Stojisavljević, defektolog
  Katarina Ljubinković-Zorkić, slikar
   
Odbor za osnivanje fondacije:
Predsednik: dr Radomir Diklić
Članovi: Svetozar Rikanović, ekonomista
  prof. dr. Aleksandar Ćordić, defektolog
  dr Dušanka Lukić - Havelka, sociolog
  dr Dragan Lukic, defektolog
  Goran Đurović, arhitekta
Članovi Uređivačkog odbora:
Urednik: Suzana Linić, maš. ing.
Zamenik: mr. Jadranka Novak, psiholog
Članovi: mr Jasmina Vuksanović, defektolog-logoped
  prof. dr. Aleksandar Ćordić,.defektolog
  Branislava Golubović, filolog
   
   
Internet izdanja:
Webmaster: Suzana Linić, maš. ing.
 
Sekretar :
  Snežana Milivojević, ekonomista
   
ČLANOVI RUKOVODSTVA
DRUŠTVA ZA POMOĆ OSOBAMA SA DOWN SINDROMOM - OGRANAK BEOGRAD
Predsednik Skupštine društva:
  Branislava Golubović, filolog
Zamenik predsednik Skupštine društva:
  Duška Stojisavljević, defektolog
 
Članovi Upravnog Odbora:
Predsednik: Kostić Mirjana, pravnik
   
Članovi: Ružica Dašić, ekonomista
  Antičević Snežana, defektolog
  Ratka Sretenović
  Đurović Goran, arhitekta
 
Članovi Nadzornog odbora:
Članovi: Radovanović Ljiljana
  Đogo Mira
  Šiljeg Milan
Vrh stranice/Top